Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů pro ubytovatele a zákazníky

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Vymezení pojmů

  • e-Asistent (správce): e-Asistent s.r.o.
  • Ubytovatel: Registrovaný uživatel nabízející ubytovací služby
  • Zákazník: zájemce o ubytování

 

e-Asistent s.r.o., č.p. 14, Plumlov, 798 03, IČO: 07735502 jako správce dat a provozovatel webových stránek https://www.s-detmi-na-pohodu.cz/ prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Ochrana osobních údajů ubytovatelů

1.1. e-Asistent s.r.o. zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) následující osobní údaje:

– jméno a příjmení
– e-mailová adresa
– telefonní číslo
– název firmy
– sídlo
– IČ a DIČ
– IP adresa

1.2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název firmy, sídlo, IČ a DIČ, IP adresu je nutné zpracovat pro identifikaci smluvních stran. Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro účely vytvoření nabídky ubytovatele, vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů, vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.

Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání nabídky inzerenta a dále 3 roky od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 3 let od založení.

IP adresa inzerenta bude zpracována za účelem prevence a potírání porušování podmínek užívání.

1.3. Na e-mailovou adresu budou ubytovateli zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu – odhlásit.

1.4. Ubytovatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

–           požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

–           vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

–           požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

–           na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

–           právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce,

–           podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

2. Zpracování osobních údajů zákazníků

2.1. e-Asistent s.r.o. zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) následující osobní údaje:

– jméno a příjmení
– e-mailová adresa
– telefonní číslo
– IP adresa

2.2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu je nutné zpracovat pro účely statistického zpracování.

2.3. Zákazník bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

–           požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

–           vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

–           požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

–           na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

–           právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce,

–           podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

 

 

Nabídka doporučeného ubytování:

DOPORUČUJEME

Penzion pro klidnou dovolenou na Šumavě

DOPORUČUJEME

Penziony a restaurace GAUDEO představují ideální místo, kde strávit rodinnou dovolenou.

DOPORUČUJEME

ubytování se stravováním v penzionu nebo chatkách v krásné přírodě Beskyd

DOPORUČUJEME

Dvě luxusní roubenky s panoramatickým výhledem na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš v Jílovém u Držkova

DOPORUČUJEME

Přijďte se k nám ubytovat a odpočinout si uprostřed krásných Beskyd.

DOPORUČUJEME

Toužíte po odpočinku v příjemném prostředí a hledáte stylové ubytování přímo v Třeboni?